Compromís Corporatiu

PROMOLAC ESPAÑA S.A, és una empresa amb un compromís de qualitat incondicional:

  1. Qualitat amb els productes alimentaris;
  2. Qualitat professional;
  3. Qualitat en la responsabilitat social com agent econòmic;

Aquesta tríada de segell qualitatiu, dota a PROMOLAC d’un fort component ètic en el propi desenvolupament, així com de màxima responsabilitat respecte al seu entorn social, econòmic i mediambiental amb la única nalitat de dotar-la d’elements que la distingeixin en un mercat que pretén ser just i equilibrat.
El to ètic marcat per Promolac, queda substanciat, en gran mesura, per la implementació del Programa de Compliment Normatiu i prevenció de delictes (Compliance) elaborat externament pel despatx professional Rebled Advocats S.L.P, el qual vertebra els compromisos adquirits com agent responsable amb el compliment de la llei. En aquest sentit, després d’analitzar amb exhaustivitat la realitat de l’empresa, aquesta ha buscat les estratègies per evitar qualsevol risc que pogués comportar la seva responsabilitat, així com el seu bon nom. Així doncs, i prenent de base aquesta diligència exigible, l’empresa ha instaurat:

  1. Un Pla de formació per a tots els treballadors de l’empresa amb la nalitat d’obtenir coneixement de la normativa així com de la responsabilitat que Promolac té com agent econòmic i social;
  2. La publicació dels Principis Corporatius de l’empresa a  i efecte d’encaminar els objectius estratègics en el compliment incondicional d’aquests;
  3. La implantació del codi ètic i Codi de conducta intern, per tal de regular el desenvolupament laboral amb respecte als compromisos corporatius establerts;
  4. La implementació i gestió d’un canal de denúncia intern per garantir el bon desenvolupament de l’empresa d’acord amb els objectius qualitatius que li marquen l’essència;
  5. Finalment, un Reglament de Règim Intern que pretén donar resposta aquelles ingerències que poden arribar a comprometre la qualitat i ètica de Promolac.

No hi ha dubte que tot el procés productiu de Promolac està inspirat en els Principis corporatius d’aquesta així com els elements normatius que l’hi són inherents. Aquesta submissió indiscutible garanteix el compliment d’una política empresarial transparent, sostenible i ètica que permeten dotar-la d’un valor afegit exclusiu.

Promolac España S.A, aposta per la qualitat, una qualitat que només pot venir pel compliment normatiu propi d’una empresa amb un fort component ètic.

PROMOLAC ESPAÑA S.A.